Green Waste Services, s.r.o. - Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství x

Sběr, výkup, úprava a zajištění využití nebo odstranění odpadů, ekologické poradenství firmám a obcím

 

Společnost Green Waste Services, s.r.o. poskytuje služby a poradenství v nakládání s odpady; sběr, výkup, úprava a zajištění využití nebo odstranění odpadů s maximální využitelností a recyklací jak u kategorie "ostatní", tak kategorie "nebezpečný". Firma disponuje vlastní svozovou technikou a technologií, která je potřebná pro zpracování druhotných surovin.

 

„Společnost netvoří jen majetek nebo technika, ale tvoří ji hlavně lidé, kteří jsou její součástí, to oni vytvářejí ojedinělou firemní kulturu, a to platí i o našich klientech.“


Zajímavé odkazy